Postgrau propi UAB

  • Places 25
  • 1 any
  • Acadèmic
  • Clases en castellà
  • UAB Barcelona
  • 2.925€
    10% descompte Alumni
  • Dep. Psiquiatria i Medicina Legal

POSTGRAU EN NEUROPSICOLOGIA I NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA INFANTIL

Aquest postgrau pretén la formació de professionals capacitats en l’avaluació i la intervenció terapèutica de les alteracions en el neurodesenvolupament. En concret, les afectacions de les activitats mentals superiors (atenció, llenguatge, memòria, percepció, funció executiva, aprenentatge, conducta i emoció) que succeeix en l’etapa infantil i del desenvolupament neurològic.

CONEIXEMENTS ACADÈMICS CONSTANTMENT ACTUALITZATS

Per a assolir aquest objectiu, el programa ofereix un alt nivell de continguts teòrics i tallers pràctics, enfocats a l’aprenentatge experimental, constantment actualitzats i de rigor científic. Les matèries són impartides per un professorat d’excel·lència contrastada que aporta, a part de coneixements teòrics actualitzats, tot el bagatge d’una àmplia experiència clínica i investigadora.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

Com a referència contrastada en formació, recollim el testimoni de l’experiència de les 15 promocions del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta. La formació es relaciona amb els conceptes aportats per la “medicina basada en l’evidència” (proves) per a constituir la “neuropsicologia basada en la evidència” infantil. S’ofereix una formació teòrica des d’una perspectiva clínica.

NECESSITATS DE LA SOCIETAT

Les principals demandes provenen de: centres de salut (serveis de neuropediatria, rehabilitació i psiquiatria infantil), els centres educatius, les associacions de familiars (tasques de diagnòstic, suport, intervenció), les companyies asseguradores (avaluació de seqüeles cerebrals), els estaments judicials (avaluacions forenses) i la industria farmacèutica (avaluadors, monitors).

MÉS ENLLÀ DE CATALUNYA

Per les nostres aules han passat estudiants procedents de: Alacant, Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, Ciutat Real, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra, País Valencià, País Basc, la Rioja, i, de més enllà encara, Argentina, Àustria, Colòmbia, Costa Rica, Xile, El Salvador, EE. UU., Haití, Itàlia, Mèxic, Panamà, Perú, Portugal, República Dominicana, Sèrbia, Uruguai i Veneçuela.

OBJECTIU GLOBAL

Al finalitzar el curs acadèmic, l’alumnat serà capaç de comprendre les bases anatòmiques i funcionals de l’exploració neuropsicològica, interpretar el perfil cognitiu i conductual de l’infant, reconèixer la presencia de trastorns psicopatològics, i conèixer els principals instruments relacionats amb l’avaluació, i amb les tècniques d’intervenció i de rehabilitació neuropsicològica.